Rozbraja mnie sprawność, z jaką Penn & Teller wykonują poniższą sztuczkę..
Na szczęście pokazują wystarczająco obrazowo i nie trzeba aż nadto rozumieć. Poniżej małe przedstawienie: